Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Dask poliçesi, yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkemizde depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami  ve ya yer kaymasının  verebileceği maddi zararların karşılamaktadır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zorunlu Deprem Sigortası nedir, hangi binaları kapsar?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigorta’sına tabi tutulmuştur.

Sigorta kapsamı dışında kalan binalar hangileri?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Sigorta teminatının kapsamı nedir?

Bu sigorta ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dâhil sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Bina kaçak yapılmış ve ruhsatı yok ancak vergi beyannamesi verilmiş ise nasıl bir işlem yapılacak?

27 Aralık 1999’dan sonra inşa edilmiş binalarda inşaat ruhsatı aranıyor. Bu tarihten önce inşa edilmiş binalar kapsam dâhilinde.

Tapu olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yapılıyor mu?

Dask ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor. Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.

Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m2) mekanın kullanım şekli.

Hasar ihbarı nereye yapılır?

Riziko’nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine, acentelerine hasar ihbarı yapılabilir.