Sağlık Sigortası

ozelsaglik

Sağlık sigortaları; sigortalının, hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderlerini karşılamak için hazırlanmış planlardır. Oluşan riskler poliçede belirtilen, genel ve özel şartlar dahilinde, limitler doğrultusunda karşılanır.

1985 yılından bugüne kadar Sağlık Sigortası sektöründe hizmet veren Hatay Umut Sigorta bugün de uzman danışmanları ile yanınızda.

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Özel sağlık sigortaları bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta şirketinin belirttiği sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

Bu ürün 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Avantajları;

Anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 8 taksit imkanı vardır.

Türkiye genelinde yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ağı

Anlaşmalı kurumlarda özel indirim uygulamaları

 

Sağlık Sigortasının Faydaları

Sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.
Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.
Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

 

Sağlık Sigortasının Avantajları

 

VERGİ AVANTAJI
Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı G.V.K.’nın 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dahilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.

VERGİ UYGULAMALARI
Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair 4697 sayılı kanunun 07.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerine göre yeni vergi uygulamaları aşağıdadır.

ÖDENEN PRİMLERİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ
1) Ücretli çalışan iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait sağlık sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretinizin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebileceksiniz.
2) Yıllık beyanname veriyor iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait sağlık sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan ettiğiniz gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirebileceksiniz.

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMALARI
(01.01.2007 Tarihinden itibaren geçerli olacaktır.)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesine göre özel sağlık sigortalarına ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi katkı payları tutarları SSK primine tabi kazançlara dahil edilmemektedir.