DASK Poliçeniz Hangi Hallerde Devreye Girer?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın amacı depreme ve depreme bağlı oluşabilecek yangın, yer kayması, infilak gibi durumlar sonucu meydana gelen zararlara karşı konutunuzu teminat altına almaktır. Ödediğiniz primler karşılığında Doğal Afetler Sigorta Kurumu (DASK) riskleri üstlenmektedir.

DASK Ödemesi Hangi Durumlarda Söz Konusu Olur?


DASK’ta sadece depremden ve depreme bağlı olarak oluşan maddi zararlardan dolayı ödeme yapılır. Bunun için binanın tamamı ya da bir kısmı zarar görmüş olmalıdır. Binanın temelleri, sahanlıkları, çatılar, tavanlar ve tabanlar, asansörler, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, koridorlar, bacalar, merdivenler, ana duvarlar, baca duvarları, istinat duvarları ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri sigorta teminatından yararlanır. Deprem sigortası bedelinin üst sınırı 160 bin TL olarak belirlenmiştir.

DASK Ödemesinden Yararlanabilmek İçin Hangi Koşulları Sağlamış Olmak Gerekir?


DASK teminatından yararlanabilmek için primlerin ödenmiş olması, borcun bulunmaması ve zarar gören bina bölümünün teminat kapsamında olması gerekir.

Sigorta ettiren kişi rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde DASK’a veya ilgili sigorta şirketine başvurusunu yapmalıdır. Ayrıca gerekli bilgi ve belgeleri Kurum’a geciktirmeksizin ulaştırmak, zararın tahmini miktarını belirten bir yazılı bildirimi yine makul ve uygun bir süre içinde DASK’a ya da sigorta şirketine vermekle yükümlüdür.

Binada meydana gelen zararın nedeni, niteliği ve miktarı DASK veya Kurum’un yetkili kıldığı kişilerce tespit edilir. Mümkün olan en kısa süre içerisinde, DASK, gerekli incelemeleri tamamlayarak, hasar ve tazminat miktarını tespit eder ve sigortalıya bildirir.