Sağlık Sigortası Yaptırmak İçin 7 Önemli Neden

Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu meydana gelen sağlık harcamalarının giderilmesine yönelik hazırlanan planlardır. Sigorta kapsamında belirlenen limitler, özel ve genel şartlar kapsamında, acil veya yıl içinde meydana gelebilecek sağlık giderlerinizi ödemektedir. Böylece doktor muayenesi, ameliyat, yoğun bakım, fizik tedavi gibi sağlık giderlerinizi poliçeniz kapsamında teminat altına almış olursunuz.
Sağlık sigortası için teklif alırken dikkat etmeniz gereken noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, poliçenizin doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde vermeniz gerektiğidir. Bilgilerinizi eksik vermeniz durumunda poliçenizin iptali veya ek prim uygulanması hususu söz konusu olabilmektedir. Acil bir tedavi durumunda poliçenizin iptali gibi bir durum ile karşılaşmamak için, en başından tüm bilgilerinizi eksiksiz olarak verdiğinize emin olmalısınız.
Diğer bir dikkat edilecek husus ise, teklif alırken poliçedeki özel şartların ve teminat tutarlarını dikkatle incelemeniz gerektiğidir. Alacağınız sağlık hizmetini etkileyecek kloz ve tutarları tek tek kontrol etmelisiniz. En önemli nokta ise, sigortanızın ilk prim ödemesini gerçekleştirmeden sigortanızın başlamayacağıdır. Bu nedenle taksitli veya peşin ödemelerde prim ödemelerinizin eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapıldığına emin olun.

İhtiyacınıza Göre İstediğiniz Sağlık Sigortasını Seçebilirsiniz

Sağlık sigortaları ihtiyacınıza göre ayrı ayrı düzenlenebiliyor. Yıl içinde ayakta veya yatarak yapılabilecek muayene ve ameliyat giderlerinizi karşılamak için özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Özel sağlık sigortası ile yüksek meblağlı sağlık giderlerinizi karşılama imkanı buluyorsunuz. Yıl içinde sağlık ihtiyaçlarınızın dışında, kaza veya hastalık sonucunda oluşabilecek acil tedavi ihtiyaçlarınız için acil sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Acil sağlık sigortası ile beklenmedik bir şekilde oluşan tüm sağlık giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Ayrıca acil durumlarda bir sağlık kuruluşuna nakil ve asistan hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Sağlık harcamaları için SGK’nın sağladığı genel sağlık sigortasından faydalananlar için ise tamamlayıcı sağlık sigortası bulunmaktadır. Sağlık giderlerinizin SGK’nın verdiği teminatları aşması durumunda

online-pharmacy-uk.com

, aradaki farkı tamamlayıcı sağlık sigortası karşılamaktadır.

Sağlık Sigortası Yaptırmak için 7 Önemli Neden

Sağlık sigortası yaptırarak birçok avantajdan yararlanmaya başlıyorsunuz. Bir sağlık sigortası yaptırmak için 7 önemli nedeniniz bulunuyor!

1.Sağlık sigortası sayesinde uygun gördüğünüz hastanede veya doktorda tedavi olma özgürlüğüne kavuşursunuz.

2.Yüksek meblağlı tedavi masraflarına karşı düşük bir prim ödemesi ile korunmuş olursunuz.

3.Poliçenin şartlarına bağlı olarak, sigortanız kapsamında dünyanın herhangi bir yerinde tedavi olma imkanına sahip olursunuz.

4.Sadece kendiniz için değil, eşiniz veya çocuğunuz için de bir sağlık sigortası yaptırarak onların da geleceklerini garanti altına almış olursunuz.

5.Sağlık sigortanız için yapmış olduğunuz prim ödemelerini vergi matrahınızdan düşme imkanına sahipsiniz.

6.Ödemekte zorlandığınız birçok sağlık hizmetine sağlık sigortası sayesinde rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

7.Kaza sonucu ortaya çıkan acil tedavilere ait masrafları sağlık sigortası sayesinde karşılayabilir ve normal hayatınıza en kısa sürede dönme imkanına kavuşursunuz.

Sigorta Yeri