Özel Sağlık Sigortasının Önemi ve Avantajları

Özel sağlık sigortası; sosyal güvenlik kurumunun sunduğu hizmetleri destekleyen, hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerini karşılayan kişilere özel bir sigorta türüdür.

“Özel sağlık sigortasına ihtiyacım yok”, “Özel sağlık sigortası bütçemi aşıyor”, “Sosyal güvenlik kurumum bana yeterli güvenceyi sağlıyor.” diye düşünebilirsiniz.

Gerek teknolojinin gelişmesi ve kullanılan malzemelerin özelliklerinin artması, gerek ilaç sanayisinde yaşanan gelişmeler, tedavi giderlerini akıl almaz boyutlara taşıdı. Bazı çok ciddi hastalıkların tedavisi öyle güç yetecek boyutların çok üzerine çıktı.

Sağlığınız hayattaki belki de en önemli nimetiniz ama bu durumu genellikle unutuyor ve onu kaybetmeden bu kadar değerli olduğunu unutuyoruz. Özel sağlık sigortası, sizin ve ailenizin bir yıl boyunca karşılaşabileceği hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar.

 

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMANIN AVANTAJLARI

 

1.  Bir hastalık ya da kaza sonucu tedavi görmeniz gerektiğinde özel sağlık kuruluşlarında normalde ödeyeceğiniz masrafların çok altında bir bedelle her türlü sağlık hizmetinden poliçe süreniz boyunca yararlanırsınız.

2. Hastalanmanız halinde özel sağlık kuruluşlarında gördüğünüz tedavilerle ilgili yüksek giderleri karşılarsınız.

3. Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçersiniz.

4. Özel sağlık kuruluşlarından en üst düzeyde yararlanır, en kaliteli hizmeti alır ve kendinizi özel hissedersiniz.

5. Bir kaza ya da hastalık geçirmeniz sonucu ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerinize ait masraflarınızı satın aldığınız ürüne bağlı olarak yurt içinde veya yurt dışında karşılarsınız.

 

 

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASININ VERGİ AVANTAJLARI

 

Özel sağlık sigortası ile kendiniz

buy levitra uk online

, eşiniz ve çocuklarınızın özel sağlık sigortası primlerini vergiden düşebilirsiniz.

Özel sağlık sigortası priminizi;

Bordrolu olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız brüt kazancınızın %15’ini asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz.

Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefseniz beyan ettiğiniz yıllık gelirin %15’ini asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz.