HANGİ SİGORTALAR ZORUNLUDUR?

Risk almak, her zaman akıllıca bir tutum olmayabilir. Bu yüzden, hayatımızdaki birçok alanda, bizi risklere karşı güvence alan, sigorta türleri bulunuyor. Bunların bir kısmı, tamamen kendi tercihimize bağlı olmakla birlikte, bir kısmı da kanunlar yoluyla zorunlu hale getiriliyor.

Zorunlu sigorta, belki dayatmacı görünebilir ama aslında zorunluluk özelliği, erteleme riskini de güvence altına alarak, belki de hayatımızı kurtarıyor olabilir. Hangi sigortalar zorunludur? Göz atalım:

Trafik Sigortası


Nam-ı diyar, zorunlu karayolu taşımacılığı mali sorumluluk sigortası; Diğer adıyla Trafik Sigortası. Trafikte oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda, üçüncü şahıslara vereceğiniz zararları teminat alan zorunlu bir sigorta türüdür. Poliçenin kapsamına göre, teminatları farklılıklar gösterebilir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)


Deprem gibi doğal bir afet sonucu ortaya çıkabilecek maddi hasarlarda, zararınızı tazmin için oluşturulmuş bir zorunlu sigorta türüdür. Deprem sonrası binanızda oluşan ve temelden detaya kadar deprem sebepli hasarlarınızın karşılanması için, kanun yoluyla zorunlu kılınmış bir güvence türüdür.

Yeşil Kart Sigortası


Aracınızı yurt dışında kullanmak istiyorsanız, yeşil kart sigortasını yaptırmanız gerekiyor. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından da üye olduğumuz, uluslar arası bir anlaşmaya göre, yeşil kart üyesi olan ülkelerde, aracınızı kullandığınız ve bir kazaya sebebiyet verdiğiniz taktirde, oluşabilecek maddi zararlar poliçe dahilinde karşılanıyor. Poliçenin içeriğini, olayın gerçekleştiği ülkedeki yasal sigorta kanunları belirliyor.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası


Yolcu taşımacılığı yapıyorsanız, yolcularınızın seyahat sırasında oluşabilecek kaza risklerine karşı güvence altına alınması

Buy Kamagra UK

, kanunen zorunlu hale getiriliyor. Bu sigorta ile yolcularınız, araç sürücüleriniz ve araç içi çalışanlarınız da sigorta poliçesi kapsamında güvence altına alınıyor.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası


Tüpgaz taşımacılığı, tehlikeli madde sınıfına giren riskli bir iş. Taşımış olduğunuz LPG maddesinin, oluşabilecek patlama, yanma, yangın gibi durumlara sebebiyet verebileceği riski, bu sigortayı zorunlu hale getiriyor. Kanunen zorunlu olan sigorta, şirketinizi, çalışanlarınızı ve üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları, teminat altına alıyor.