Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Firmanızın yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Ticari Alacak Sigortasının Faydaları Nelerdir?

Şirketinizin risk yönetimine katkı sağlar.
Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde şirketinizin kredibilitesini artırır.
Şirketinizin asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.
Satışlarnızı artırmaya ve şirketinizin büyümesine katkı sağlar.
Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerinizi, sigorta şirketinin avukatları işletmeniz adına yürütür.
Azami 360 güne kadar vadeli satışlarınızı ihtiyacınıza en uygun seçenekler ile güvence altına alır.


Güvence Kapsamı Nedir?


Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile günümüzün ekonomik koşullarında alacaklarınızı tahsil edemediğiniz durumlara karşı, işletmenizin geleceğini güvence altına alıyoruz.

Alıcının iflas etmesi


Alıcının tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması
Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması
Alıcının borç ödemede acze düşmesi
Alıcının borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi
Alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt)


Kimler Poliçe Yaptırabilir?

Yıllık cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan (mikro ve küçük) işletmeler; başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş ve Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması koşulu ile vadeli satışlarını Devlet Destekli Alacak Sigortası ile teminat altına alabilir.
Devlet Destekli Alacak Sigortası primi; tüm sigorta şirketleri tarafından aynı prim methodu ile hesaplanır ve şirketler arası prim farklılığı bulunmaz.


Teklif ve Poliçe İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Başvuru yapan işletmenin kapanmış olan yıl için yurt içi net satış hasılatı,
Vadeli satışlardan elde edilen ciro* miktarı,
Başvuran işletmenin şüpheli alacak toplamı ( En yüksek tutar ve adet)
Vadeli satış yapılan alıcılara ait şirket ünvanı ve VKN,
Genel şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

  • Vadeli satışlardan elde edilen ciro içerisine dahil edilmeyecek olan alacaklar;

Peşin satışlar, kredi kartıyla satışlar, Banka teminat mektuplu satışlar, DBS yöntemi ile yapılan satışlar, Kamu ve grup firmalara yapılan satışlar.

Tazminat talepleriniz için;

Hasar Yönetimi Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin (ORYM) web sayfasından (www.alacaksigortasi.org) gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.


Poliçemle İlgili Detaylı Bilgiyi Nereden Alabilirim?
Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi 0326 225 22 40 no’lu telefondan veya poliçenizi düzenleyen yetkili acentelerimizden alabilirsiniz.