ALACAK SİGORTASI NEDİR? NE İŞE YARAR?

Günümüz ekonomik koşulların da en büyük problemlerimizden birisi geciken yada yapılmayan ödemelerimiz. Alacak sigortası, işinizi ticari borçların ödenmemsi riskine karşı korumaktadır. Faturalarınızın, çeklerinizin ödenmesini temin eder, ticari faaliyetlerin sizlere getirdiği kurumsal ve siyasi riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlayan bir sigortadır. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında ki ticari riskleri de kapsar. Ticari bir risk, sebepsiz ödememe, ödeme güçlüğü, iflas, konkordato gibi nedenlerle ödeme gerçekleşmemiş olabilir. Yurt dışı poliçeleri ayrıca politik riskleri de kapsar.

Alacak sigortasında yer alan hükümlerin ve ödeme güvencesinin gerçekleşebilmesi için bu sigorta poliçesi için olmazsa olmaz yürürlük koşulları bulunuyor. Bu koşullar; alacağınıza konu alan satışınızın Alacak Sigortası poliçenizin geçerlilik süresi içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor, yani poliçenizin süresi şayet bittiyse bu poliçeden kesinlikle faydalanamıyorsunuz, bu poliçeden faydalanmak istiyorsanız, satış yaptığınız da müşterinize en fazla yüz seksen günlük vadeli satış yapabiliyorsunuz. Daha fazla vade yaptığınız da ise sigortanızı ödememe durumunda bu durum Alacak Sigortasının maddi güvencesine girmiyor. Alacak sigortanızın geçerli olacağı satışlar olmak zorundadır, yani ;çek, senet ipotek karşılığı da dahil yapacağınız satışlar, ihracat işlemlerinde de mal maukabili ve vesaik mukabili satış yapmak gerekir.

Alacak Sigortası yaptırdığınız zaman alacaklarınız maddi güvenceye alınmasının dışında verilen bazı hizmetler de yer alıyor. Örneğin; ticari portföyünüzün analizin yapılması ve izlenmesi hizmeti gibi.
Bu portföy kapsamında sizin faydalanabileceğiniz ve
Alacak sigortası yaptırdığınız da sigortacınızdan alacağınız bir diğer önemli hizmet de tahsilat yönetimi ve tahsilat hizmetidir. Bu hizmet ile alacaklarınızın peşinde sizler değil sigortacınız yapıyor. Sizlerin tahsilat yükünü üstlenir, sigortanız dâhilinde alacağınız tahsil edilmez ise önce sulh yolu ile daha sonra ise hukuki yol ile ödemeniz sağlanır.Alıcınız iflas etti ise

Buy Nolvadex UK

, iflas etti ise, iflas tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, alıcınız temerrüt halinde ise yüz elli gün olarak belirlenen tahsilat süresi tamamlandığında alacağınız ücret sigorta şirketinden tazmin edilir.

Alacak sigortanızın tazminatını alamayacağınız bazı durumlar da mevcuttur ve bu haller poliçenizin genel şartlarında belirtilmiştir. Bunlar, alıcı şirketiniz ile satıcı şirket olarak sizin aranızda ticari bir ihtilaf bulunması hali ki, bu durumda da siz ihtilafı giderene kadar sigorta teminatınız da askıya alınacaktır. Bunun dışında da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda olan ülkeler arasında savaş çıkması yani, ABD, Çin, Fransa,Rusya,ve İngiltere`den herhangi ikisi arasında bir savaş çıkması durumunda nükleer risklerin oluşması durumu, poliçenizde sigortacınızın özel şartlarda belirtileceği diğer teminat dışında kalan hallerden birisinin oluşması Alacak Sigortanızın teminat dışında kalan durumlarındandır.